header
menu

Корекційно-педагогічна робота

Навчання ведеться за наступними програмами:


Основними напрямками корекційно-педагогічного процесу є:


Корекція мовленнєвого простору

Організація логопедичної та дефектологічної роботи в НРЦ дозволяє здійснити корекцію мовленнєвого спілкування, покращити розбірливість мовленнєвого висловлювання для того, щоб забезпечити дитині краще розуміння її мовлення оточуючими, яке є необхідною умовою для розвитку особистості дитини і її соціального статусу в суспільстві.


Напрями корекційної роботи:


Окрім зазначених напрямів корекційної роботи з дітьми використовуються додаткові методи логопедичного впливу:


Медична реабілітація

Медична реабілітація є фундаментом реабілітаційного процесу. Вона спрямована на відновлення здоров’я, усунення патологічного процесу, попередження ускладнень, відновлення або часткову компенсацію порушених функцій, протидію інвалідності.


Фізіотерапевтичні процедури, що застосовуються в НРЦ:


Фізична реабілітація

Основним завданням фізичної реабілітації є відновлення рухової активності дитини та покращення фізичного стану у дітей з обмеженими функціональними можливостями. Вони досягаються лікувальною фізичною культурою (ЛФК)

Контроль за проведенням занять з лікувальної фізичної культури здійснює лікар-невропатолог, лікар-фізіотерапевт, старша медсестра.


Діяльність психологічної служби

Соціально-психологічний супровід дітей з особливими потребами — це пролонгований, динамічний процес, цілісна діяльність спеціалістів психологічної служби, яка передбачає:


Проблемні питання психологічної служби Центру:


Завдання психологічної служби Центру:


Військовий час

Просимо учасників освітнього процесу ознайомитися із важливою інформацією стосовно виживання в умовах військового часу ).


Протидія булінгу

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Булінг проявляється в багатьох формах: є вербальний, фізичний, соціальний, а також кіберзалякування.

Вербальний булінг. Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.).

Фізичний булінг. Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

Соціальний булінг. Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність.

Кіберзалякування. Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на дитину.Завдання протидії булінгу у школі

Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення безпечного навчального середовища, а також забезпечення прав, свобод та інтересів дітей.

Аналізуючи питання безпечного освітнього середовища були визначені основні завдання антибулінгової політики у школі:


Оргінізація роботи з протидії булінгу в НРЦ

У роботі щодо протидії цькуванню НРЦ керується:

У НРЦ розроблено план заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) та призначено відповідальних осіб за протидію булінгу (наказ Навчально-реабілітаційного центру від 12.02.2021 року № 22-о ).


Інформування щодо булінгу та реагування на випадки булінгу

Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу. Заява подається директору навчального закладу відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (бланк заяви про випадки булінгу у НРЦ ).

Учень, який став свідком булінгу в ліцеї, зобов’язаний повідомити про це вчителя, вихователя, соціального педагога, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти. Працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

Порядок реагування на випадки булінгу:

Доведений факт булінгу є правопорушенням, за вчинення якого передбачена адміністративна відповідальність (адміністративні стягнення )


Телефони довіри: