header
menu

Наша мета

Метою роботи навчально-реабілітаційного центру є здійснення комплексної психологічної, педагогічної, медичної та фізичної реабілітації вихованців, досягнення кожною дитиною максимально можливої корекції окремої чи комбінованих вад.


Шляхи реалізації мети: